Slide background
اطلاعات شخصی

نام : امیر
نام خانوادگی : طباطبایی
گروه علمی : پرستاری
سطح تحصیلات :  دکتری تخصصی
رشته تحصیلی: پرستاری
گرایش:  طب مکمل/ سرطان/ درد
مرتبه علمی : استادیار
سمت : عضو هیات علمی
پست الکترونیکی :
 


سوابق اجرایی

1- عضو کمیته منتخب دانشگاه 1395 تا کنون
2- عضو شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی – واحد قوچان ، 1387 تا 1397.
3- مدیریت گروه پرستاری بمدت 14 سال.
4- مسئول کمیته علمی دانشجویان پرستاری و مامایی
5- عضو شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی – واحد قوچان ، 1378- 1376

 


طرح‌های پژوهشی

 

  

1. بررسی تجارب بیماران مبتلا به سردردهای میگرنی از لمس درمانی ارایه شده توسط پرستاران، 93-95

2بررسی تاثیر اصلاح مزاج و حجامت بر سردرد بیماران میگرنی مراجعه کننده به مرکز طب سنتی.1392

3.      بررسی تاثیر حجامت بر سردرد بیماران میگرنی. 1390 

4.      بررسی ارگونومی میز ، کیف و نیمکت در دانش آموزان مدارس سما قوچان . دانشگاه آزاد اسلامی - واحد قوچان، 1389.

5.      ارزیابی میزان ناهنجاری‌های اسکلتی شایع در بین دانشجویان دختر و پسر 25-18 سال دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان در سال 1384 . دانشگاه آزاد اسلامی - واحد قوچان، 1384.

6.        ب‍ررس‍ی‌ مشکلات جسمی جانبازان قطع نخاع خراسان . دانشگاه آزاد اسلامی - واحد قوچان، 1382.

7.      آگاهی و نگرش بیماران مبتلاء به سرطان و پرستاران شاغل در بخش‌های انکولوژی در مورد مراقبت در منزل.دانشگاه آزاد اسلامی - واحد قوچان، 1381.

8.      بررسی نظرات دانشجویان مامایی در مقطع کاردانی منطقه 9 دانشگاه آزاد در باره کیفیت برنامه آموزشی  مامایی.دانشگاه آزاد اسلامی – واحد قوچان، 1377.

 

 


آخرین اخبار
قابل توجه دانشجویانی که کارآموزی روان خود را ناتمام گذاشته اند

دانشجویان ذیل تا آخر فروردین ماه 97 فرصت دارند به مربی مربوطه،...

قابل توجه کلیه دانشجویانی که واحد کارآموزی را انتخاب کرده اند

با توجه به پرداخت هزینه 80 درصد از بودجه دریافتی هر واحد عملی، به...


بیشتر
سوابق تحصیلی

کارشناسی:
رشته پرستاری از دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1368
اخذ مدرک کارشناسی با معدل کل 17.02
اخذ رتبه ممتاز در دوره کارشناسی

کارشناسی ارشد:
رشته آموزش پرستاری (گرایش داخلی - جراحی) از دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1374
اخذ مدرک کارشناسی ارشد در سال با معدل کل 17.30
دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد با نمره 19 (عالی)

دکتری تخصصی:
رشته مدیریت آموزش پرستاری  از دانشگاه هاوایی آمریکا، 2006 (روش مکاتبه ای)
اخذ مدرک دکتری تخصصی با رتبه A 
 
 دکتری تخصصی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
معدل 18.5

 


عناوین پایان نامه تحصیلی

کارشناسی ارشد:
 
 بررسی اثر سونا بر درد بیماران آرتریت روماتوئید
 
دکتری تخصصی:
 
بررسی اثر بخشی الگوهای آموزشی در ارتباط با پیشگیری از سوء مصرف مواد و ارائه استراتژی اثربخش

 پایان نامه دکتری تخصصی(علوم پزشکی شهید بهشتی)

بررسی تاثیر لمس درمانی بر درد و اضطراب بیماران مبتلا به سرطان و تبیین ادراک از آن: مطالعه تلفیقی


مقالات چاپ شده (28 مورد) لغایت خرداد 1400

Zahra Salehi, Pakestan Hamad Amin Yousif, Tahereh Behnamrad, Parisa Bozorgzad, Amir Tabatabaee.* Effects of Peer Education and Nurse Education Methods on Self-efficacy in Patients with Congestive Heart Failure: A Comparative Study. Annals of R.S.C.B., ISSN:1583-6258, Vol. 25, Issue 3, 2021, (Scopus)

 

Ruqaya Muhammed Ghareeb, Shler Ghafour, Pinar Khalid, Rahim Abdulkarimi, Esmaeil Mohammadnejad, Amir Tabatabaee*, K. Abdulkareem. Interleukin-6 role in the severity of COVID-19 and ICU stay length. Cellular and Molecular Biology. 2020,Vol 66, No. 6. IF: 1.463

 

Mohammad Zarei , Amir Tabatabaee, Mostafa Roshan Ravan. The effect of wet-cupping on the severity of migraine headaches: Randomized controlled clinical trial. Biomedical Research and Therapy, 2019,6(2):2992-2995

 

A. Shirinabadi Farahani, Maryam Rassouli*, L.Khanali Mojen, M. Ansari, Z.Ebadinejad, Amir Tabatabaee, P. Azin. The Feasibility of Home Palliative Care for Cancer Patients: The Perspective of Iranian Nurses. Int J Cancer Manag. 2018 August; 11(8).

 

Mohammadnejad E. Tabatabaee A. Therapeutic Touch in Patients with Migraine Headaches: A Content Analysis Study. Iranian Journal of Rehabilitation Research In Nursing ( IJRN). 2017, 4 (1), 9-1

 

Heidari-Beni F, Ahmadi-Tameh Z, Tabatabaee A, Mohammadnejad E, Haji-Esmaeelpour A. The effect of peer education on self-efficacy in people with heart failure. Cardiovascular Nursing Journal. 2017;6(1):40-7.

 

Heidari Beni F, Ehsani R, Tabatabaee A, Mohammadnejad E. The effect of peer education on quality of life in heart failure patients: A randomized clinical trial. Journal of Nursing and Midwifery Sciences (JNMS). 2017;4(1):3-7.

 

Payvar B, Behnamrad T, Tabatabaee A. The Discussion On The Effects Of Pulmonary Rehabilitation Program On Quality Of Life For People With COPD. Journal of Fundamental and Applied Sciences. 2016;8(3S):2067-77.

 

Tabatabaee A, Tafreshi MZ, Rassouli M, Aledavood SA, AlaviMajd H, Farahmand SK. Effect of Therapeutic Touch on Pain Related Parameters in Patients with Cancer: a Randomized Clinical Trial. Materia Socio Medica. 2016;28(3):220-3. PubMed

 

Tabatabaee A, Tafreshi MZ, Rassouli M, Aledavood SA, Majd HA, Farahmand SK. Effect of Therapeutic Touch in Patients with Cancer: a Literature Review. Medical Archives. 2016;70(2):142-7. PubMed

 

Tabatabaee A, Abbaszadeh A, Mohammadnejhad E. Nursing and professionalism: perception of cardiac care unit nurses. J Qual Res Health Sci 2015; 4(1): 86-96. ISC

 

عباس زاده ع ، اکبری کاجی م ، محمدنژاد ا ، طباطبایی ا ، احسانی س ر. درک پرستاران از مراقبت با بیماری نوپدید آنفلوانزای پرندگان. مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، دوره دوازدهم، شماره یازدهم، پی درپی 64 ، بهمن 1393 ،973-981

 

نعمتی دوپلانی ن، اسمعیل محمدنژاد ، امیر طباطبایی.تابستان 1393. ارزیابی میزان رضایتمندی بیماران از خدمات درمانی در بیمارستان آموزشی. فصلنامه اخلاق پزشکی سال هفتم، شماره بیست وهشتم. ISC

 

زاغری تفرشی, م., رسولی, م., طباطبایی, ا., گلمکانی, ا.,  مرتضوی, ح.بهار1393. کاربرد طب مکمل در پرستاری با تاکید بر لمس درمانی. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی, 6(1): 213-207. ISC

 

حامد مرتضوی، اسمعیل محمدنژاد ، امیر طباطبایی. بهار 1393. اقدام پژوهی: راهی برای توسعه آینده پرستاری. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی. (1)221.6-215 .  ISC

 

طباطبایی امیر *، زارعی محمد، محمدپور علی. مقایسه تاثیر حجامت و اصلاح مزاج بر شدت سردردهای میگرنی .مجله علمی پژوهشی افق دانش. بهار 1393 ; 20 (1) :13-15. ISC

 

Amir Tabatabaee, Mohammad Zarei, Seyed Ali Javadi, Ali Mohammadpour, Ali akbarBidaki.The Effects of Wet-Cupping on Intensity of Headache in Migraine Sufferers. Jundishapur Journal of Chronic Disease Care.2014;3(2):1-12.ISC

 

حامد مرتضوی، امیر طباطبایی*، ابراهیم گلمکانی، محبوبه طباطبایی چهر. اصول بازاریابی برای جذب دانشجویپرستاری : ارائه راهکار. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی. زمستان 1392. (5)5: 1157-1153 . ISC

 

امیرطباطبایی،پرخیده حسنی،حامد مرتضوی، محبوبه طباطبایی چهر. راهبردهایی برای ارتقاء دقت علمی در تحقیقات کیفی. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی. پاییز 1392. (3)5: 663-670.ISC

 

امیر طباطبایى، اسمعیل محمدنژاد، امیر سالاری .آگاهی دانشجویان پرستاری از تریاژ بیمارستانی در بخش اورژانس. فصلنامه علمی پژوهشی حکیم سید اسماعیل جرجانی.بهار و تابستان 1392. دوره 1.شماره 1.ISC

 

ایزدی احمد، طباطبایی امیر، نجات حمید . پیش بینی فرسودگی شغلی بر اساس هوش هیجانی و سلامت روان در  پرستاران شاغل در بخش‌های اورژانس و مراقبت‌های ویژه قلبی بیمارستان‌های نظامی. مجله علمی پژوهشی روانشناسی نظامی. شماره 12. زمستان 1391.ISC

 

 Moradian S., Aledavood S, Tabatabaee A. Iranians cancer patients and their perspectives : a qualitive study. European Journal Of Cancer Care, 2012, 21,377-383 (ISI)

 

طباطبایی امیر، علی محمدپور.  اثر سونا بر میزان درد و دامنه حرکتی مفاصل بیماران آرتریت روماتوئید. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان . 1390  .ISC

 

طباطبایی امیر، کریم خلاقی. بررسی ارگونومی میز ، کیف و نیمکت و تطابق آنها با ابعاد بدنی دانش آموزان مدارس سما واحد قوچان . هفتمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار ،اردیبهشت ماه 1390.(Full paper )

 

طباطبایی امیر، خلاقی کریم .ارگونومی مهندسی علم بدن .ماهنامه سما ،شماره19،شهریور 1389(Full paper  )

 

Tabatabaee A., Mazloum SR., Moradian S., Tabatabaee H. Evaluation of the Effectiveness of Educational Models on Prevention of Drug Abuse and Presenting Effective Strategies. At International Conference of Health and the Changing World. November 11-13 2008. Bangkok, Thailand. (Full paper)

 

 Tabatabaee A., Hooshmand P., Sagafe M..The effect of sauna on pain relief in Rheumatoid Arthritis patient . Annals of the Rheumatic Disease, July 2003, Vol 62 (ISI)

 

طباطبایی امیر. بررسی اثر سونا بر درد بیماران آرتریت روماتوئید. مجله علمی پ‍ژوهشی افق دانش. شماره سوم  1375          

 


 


مقالات ارائه شده در همایش‌های بین المللی و خارج کشور

Tabatabaee A, ZagheriTafreshi M, Rassouli M,Aledavood SA, AlaviMajd. Effect of Therapeutic Touch on Anxiety in patients with cancer: randomized clinical trial. Oral Presentation. The First international clinical oncology congress. Tehran.   9-11 November. 2016. 

Zarei Mohammad, Amir Tabatabaee, Ali Mohammadpour. The Effects of Wet-Cupping on severity o f  Migraine Headache . The first international Congress of Complementary and Alternative  Medicine. Oral Presentation, Mashhad,Oct 7-9, 2015.

§  Poster  Presentation in 2015: 3 Article

§  Poster  Presentation in 2013: 2 Article

 Tabatabaee A.,. The effect of Orem self –care model on quality of life in patent with pacemaker. Oral presentation, 2012 Middle East Cardiovascular Congress. January 24-27. Dubai. United Arab Emirates

§  Poster  Presentation in 2010: 4 Article . Malaysia

§  Poster  Presentation in 2009: 2 Article . Shanghai .China

Tabatabaee A., Mazloum SR., Moradian S., Tabatabaee H.,. Evaluation of the Effectiveness of Educational Models on Prevention of Drug Abuse and Presenting Effective Strategies.  Oral presentation,  International Conference of Health and the Changing World. November 11-13 2008. Bangkok, Thailand.

Namnik F., Tabatabaee A. Study of causes and depth of burn among people that consuit burn Emergency ward of imam Reza hospital in Mashhad within first 3 month of 2008. Oral presentation, International Conference of Health and the Changing World. November 11-13 2008. Bangkok, Thailand.

§  Poster Presentation in 2008: 2 Article. Bangkok, Thailand

Tabatabaee A, Vajdane A , Behnamrad T , Solaemane S. Knowledge level and attitudes towards HIV/ AIDS among Non Medical students in Iran’s university. Oral presentation, The 4th Young Medics International Conference., September 20-23, 2007. Yerevan, Armenia

Tabatabaee A,. Survey of patient awareness and attitude of employed nurses in oncology department on home care. Oral presentation,Second International Medical Congress of Armenia, June 28-30, 2007. Yerevan, Armenia

Tabatabaee A, Vahedi S,. Hepatitis B knowledge and practices among man and woman. Oral presentation,2nd International Conference of Al noor liver diseases. February 6-8 2007. Abu Dhabi, United Arab Emirates.

§  Poster Presentation in 2007: 1 Articles. Yerevan, Armenia

Tabatabaee A,. The effects of sauna on pain relief and range of motion in rheumatoid arthritis patients. Poster presentation at. 11th annual Congress of the European college of sport science. 5-7 July 2006 .lausann, Switzerland

Tabatabaee A,  Shabestare M . The effect of instruction on the amount of stress arising from cardiac Angioplasty. Poster presentation at 6th international course on Carotid Angioplasty and other cerebrovascular interventions, November 23-25, 2006. Frankfurt , Germany

Tabatabaee A, . Mazloum SR, .Survey of patient awareness and attitude of employed nurses in oncology department on home care. Oral presentation, 3rd Young Medics' International Conference, Feb 28-30 ,2005. Yerevan, Armenia .

Tabatabaee A,. Barikbeen B,. Studying the effect of active instruction on the amount of stress arising from cardiac catheterization. Oral  presentation, 3rd Young Medics' International Conference, sep 28-30 ,2005. Yerevan, Armenia.

 Tabatabaee A., Hooshmand P., Sagafe M.,.The effect of sauna on pain relief in Rheumatoid Arthritis patient . Poster presentation at EULAR congress , June 18-21 , 2003 , Lisbon , Portugal

 

 

 


مقالات ارائه شده در همایش‌های ملی ( آخرین بروز رسانی آبان ماه 1395)

طباطبایی امیر. تاثیر گذاری طب مکمل در مدیریت اضطراب بیماران مبتلا به سرطان. سخنرانی، هفتمین سمینار سراسری پرستاری، ماما و پژوهش، دانشگاه علوم پزشکی گلستان،  6-5 آبان ماه 1395

ü        مقالات ارائه شده بصورت پوستر در سال 1395: سه عنوان مقاله

دوست زاده س، طباطبایی ا. کاربرد طب مکمل و جایگزین در کنترل بیماری‌های قلبی. سخنرانی، هفدهمین کنگره تازه‌های قلب و عروق. تهران. مهر ماه.1394

طباطبایی امیر، کاووسی فاطمه. بررسی نگرش و عملکرد پرستاران شاغل در مرکز انکولوژی مشهد نسبت به طب مکمل و جایگزین. سخنرانی، چهاردهمین کنگره سراسری انجمن مدیکال انکولوژی و هماتولوژی ایران، مشهد، آبان 1394.

ü        مقالات ارائه شده بصورت پوستر در سال 1394: سه عنوان مقاله

طباطبایی، زاغری تفرشی، رسولی، آل داود، علوی مجد. تاثیر مداخلات طب مکمل در کنترل اضطراب بیماران مبتلا به سرطان. سخنرانی، سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی. اسفند 1393

شجاع الدین، طباطبایی. تاثیر آموزش مهارت‌های زندگی با رویکرد قرآنی بر سلامت روان مادران کودکان دیرآموز. سخنرانی، سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی. اسفند 1393

صفاران، طباطبایی، کاربر. تاثیر آموزش روش آرام سازی بنسون بر میزان اضطراب بیماران تحت عمل جراحی. سخنرانی، سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی. اسفند 1393

طباطبایی امیر، زارعی محمد، محمدپور علی. بررسی مقایسه ای تاثیر اصلاح مزاج و حجامت بر سردرد میگرنی. سخنرانی، سومین همایش سراسری طب مکمل و سنتی، 28-30 آبان 1393، اصفهان

طباطبایی ا، دوست زاده س. مروری بر استفاده طب مکمل در بیماران دیابتی نوع 2. سخنرانی. همایش دانشجویی تازه‌های دیابت. آبان 1393. تهران

ü         مقالات ارائه شده بصورت پوستر در سال 1393: چهار عنوان مقاله

ü        مقالات ارائه شده بصورت پوستر در سال 1392: دو عنوان مقاله

ü        مقالات ارائه شده بصورت پوستر در سال1391: یک عنوان مقاله

ü        مقالات ارائه شده بصورت پوستر در سال1390: سه عنوان مقاله

ü        مقالات ارائه شده بصورت پوستر در سال 1389: شش عنوان مقاله

ü        مقالات ارائه شده بصورت پوستر در سال 1388: هفت عنوان مقاله

ابراهیمی هنگامه، طباطبایی امیر. تاثیر ارتباط همسالان در رفتار نوجوانان. سخنرانی ، در همایش سراسری سلامت نوجوانان ،شیراز ،12- 13 اسفند 1387

نجات پور سامان ، خلاقی کریم ، طباطبایی امیر.ارزیابی و مقایسه میزان شیوع ناهنجاری‌های تنه و ستون فقرات و کف پا در بین دانشجویان دختر و پسر 18 تا 25 سال دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان . سخنرانی، همایش طب ورزشی ، کاشمر ، آبان 1387

طباطبایی امیر، حسینی یزدی محمد رضا، گهری رضا.  ب‍ررس‍ی‌ مقایسه ای کیفیت زندگی مددجویان دارای پیوند کلیه با افراد سالم.  سخنرانی ،  همایش پرستاری پیوند کلیه و دیالیز، مشهد، 28-26 تیر 1387.

ü        مقالات ارائه شده بصورت پوستر در سال1387: چهارده  عنوان مقاله

ü        مقالات ارائه شده بصورت پوستر در سال1386: پنج عنوان مقاله

ü        مقالات ارائه شده بصورت پوستر در سال1385: دو  عنوان مقاله

طباطبایی امیر . بررسی کیفی و رویکرد‌های آموزشی در رابطه با پیشگیری از سومصرف. سخنرانی، دومین همایش سراسری ایدز و اعتیاد. تبریز . 3-2 آبانماه 1384    

طباطبایی امیر ،باریک بین بهزاد. تاثیر آموزش فعال بر میزان اضطراب بیماران در انتظار آنژیوپلاستی. سخنرانی، هفتمین کنگره سراسری تازه‌های قلب و عروق ، تهران ، 30-27 خرداد 1384.

طباطبایی امیر ،زارعی محمد . مدیریت بحران در پرستاری ، زلزله ،‌کاهش صدمات و خسارات. سخنرانی، همایش حمایت‌های روانی، اجتماعی و فیزیکی در مصیبت‌ها و بلایای طبیعی . شیروان ،26 اردیبهشت 1384

طباطبایی امیر، حسینی یزدی محمد رضا. بررسی کیفی تجارب پرستاران اورژانس به مناطق زلزله زده بم. سخنرانی، ششمین کنگره سراسری نقش پرستار و ماما در فوریت‌های پزشکی ، تهران ، 5-4 اسفند 1383.

طباطبایی امیر، حسینی یزدی محمد رضا. بررسی اثر آموزش فعال بر آگاهی و عملکرد پرسنل درمانی اورژانس در رابطه با حوادث غیر مترقبه 1383 . سخنرانی، دومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیر مترقبه. تهران، 5-3 آذر 1383.

حسینی یزدی محمد رضا ،طباطبایی امیر ،  رضازاده محمد حسن ، گهری رضا. بررسی کیفی تجارب پرستاران اعزامی به مناطق زلزله زده بم . سخنرانی، دومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیر مترقبه. تهران، 5-3 آذر 1383.

طباطبایی امیر. آموزش در  بیماران کاندید کاتتریزاسیون قلبی و کاهش استرس. سخنرانی، چهاردهمین کنگره سراسری انجمن قلب ایران ، تهران، 6-3 آذر 1383.

طباطبایی امیر، باریک بین بهزاد. تاثیر آموزش فعال بر میزان اضطراب بیماران در انتظار آنژیوگرافی. سخنرانی ارائه شده در ششمین کنگره سراسری تازه‌های قلب و عروق ، مشهد ، 25-22 خرداد 1383.

طباطبایی امیر. راهکارهایی جهت کاهش استرس در کاتتریزاسیون قلبی. سخنرانی ارائه شده در سمینار سراسری بیماری‌های ناشی از استرس . شیراز ، 24-22 اردیبهشت 1383.

ü        مقالات ارائه شده بصورت پوستر در سال1383: دو عنوان مقاله

طباطبایی امیر ،طباطبایی حمید .اثر سونا بر درد بیماران آرتریت روماتوئید. سخنرانی، سومین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی . تهران ، 9-7 اسفند 1380.

طباطبایی امیر ،جاهد معصومه. عوامل استرس زا در گیرندگان پیوند کلیه و ارائه راهکارهای پرستاری مرتبط با آن. سخنرانی، کنگره سراسری نارسایی کلیه و مراقبت‌های پرستاری . زاهدان ، 3-1 اسفند 1380.

ü        مقالات ارائه شده بصورت پوستر در سال1380: سه عنوان مقاله

طباطبایی امیر ،زارعی محمد . بررسی تاثیر آموزش عملیات احیاء پیشرفته بر عملکرد پرسنل اورژانس . سخنرانی، همایش سراسری پرستاری در اورژانس . تهران ، 15 دی 1379.

طباطبایی امیر، مظلوم سیدرضا، حسینی یزدی سیدمحمدرضا. بررسی دیدگاه بیماران مبتلاء به سرطان و پرستاران در مورد مراقبت در منزل. سخنرانی، همایش سراسری مراقبت در منزل. قزوین، آبان 1379. 

طباطبایی امیر ، درری سارا . مشاوره پرستاری در سوگ و مرگ سخنرانی،همایش بهره گیری از فرآیند مشاوره در پرستاری . شیراز ، 11-10 خرداد 1379.

طباطبایی امیر . ب‍ررس‍ی‌ رهبری و تغییر مدیریت در اثر بخشی آن سخنرانی، کنگره سراسری مدیریت و رهبری اثربخش در پرستاری . تهران ، 28-27 بهمن 1378.

طباطبایی امیر . بهره وری مناسبتر با توجه به زمینه‌های آموزش به بیمار و خانواده . سخنرانی، همایش سراسری پرستار و اقتصاد . تهران ، 27-26 مرداد 1378.

طباطبایی امیر. ضرورت ایجاد قوانین حرفه ای پرستاری و بررسی جایگاه قوانین پرستاری در محاکم قضایی. سخنرانی، همایش سراسری پرستار و قانون . تهران ، 5-4 شهریور 1377.

طباطبایی امیر . بررسی مشکلات اجرایی آموزش به بیماران از نقطه نظر پرستاران. سخنرانی،سمینار سراسری بررسی مسائل مدیریت خدمات پرستاری و مامایی. اصفهان ، 17-16 خرداد 1375.

 

 

 


کتب تالیف و ترجمه شده

 

1.  فنآوری اطلاعات در علوم پزشکی . ویراست دوم. تهران . نشر جامعه نگر . 1394

چاپ سوم1397 ، چاپ چهارم 1398

2.درسنامه جامع داخلی جراحی ، جلد اول، انتشارات پرستاران جوان، 1394،1396، 1397

3.درسنامه جامع داخلی جراحی ، جلد دوم، انتشارات پرستاران جوان، ،1397،1394

4.  راهنمای مبتنی بر شواهد برای مدیریت علائم و نشانه ها. قوچان، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان. 1392 ، ویراست دوم چاپ دوم 1397، چاپ سوم 1398

5.  اصول و مبانی جمعیت و تنظیم خانواده . ویرایش سوم. چاپ سوم. انتشارات دیبا. 1389

6.  پرستاری داخلی جراحی بلک 2009. انتشارات یارآشنا، بشری. 1389 (ترجمه)

7.  بررسی سریع پرستار از علائم و نشانه ها . مشهد، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد. 1387.( ترجمه)

8.  فنآوری اطلاعات در علوم پزشکی . تهران . نشر جامعه نگر . 1386

9.  اصول و مبانی جمعیت و تنظیم خانواده . چاپ دوم .انتشارات دیبا. 1386

10.  اصول و مبانی جمعیت و تنظیم خانواده.انتشارات دیبا. 1384

11. راهنمای اینترنت برای پرستاران . نشر سالمی . 1381

12.    جمعیت و تنظیم خانواده.نشر دیبا. 1381


افتخارات و جوایز

1)     احراز رتبه پژوهشگر برتر سال97 گروه علوم پزشکی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان     
2)ا     حراز رتبه پژوهشگر برتر سال91 گروه علوم پزشکی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
3)      احراز رتبه پژوهشگر برتر سال 90 گروه علوم پزشکی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
4)      پوستر برتر در سومین کنگره قلب وعروق ایران و عرب ،کیش ،اسفند 1387
5)       موءلف کتاب برتر در اولین جشنواره علمی - پژوهشی پرستاری ، تهران ، 1387
6)      سخنران برگزیده شده در همایش پرستاری پیوند کلیه و دیالیز، مشهد، تیر1387
7)      کسب موءلف کتاب برتر در گروه علوم پزشکی منطقه 9 دانشگاه آزاد اسلامی، 1386
8)      سخنران برتر در دومین همایش سراسری ایدز و اعتیاد ،تبریز ، 1384
9)      کسب پ‍ژوهشگر رتبه دوم در منطقه 9 دانشگاه آزاد اسلامی، 1384
10)     کسب رتبه پ‍ژوهشگر برتر در منطقه 9 دانشگاه آزاد اسلامی، 1382
11)   پ‍ژوهشگر رتبه دوم در دانشگاه آزاد اسلامی،واحد قوچان، 1382